Adwokat Tomasz Cygan

 

Adwokat Tomasz Cygan ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

W latach 2005 – 2009 pracował jako prawnik w grupie spółek, gdzie zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Brał udział jako wykładowca w projektach finansowanych ze środków unijnych jak „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Chroń swój sukces”, „Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury” oraz „Zarządzanie własnością intelektualną”. Współpracował z takimi instytucjami jak Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wykładowca na studiach prowadzonych m. in. przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów (m.in. w „IT w Administracji”, „IT Professional”, „Ekspert Ochrony Informacji”, „ABI – Expert”, „Palestra”) oraz publikacji książkowych, między innymi „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, „Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wydanie II”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014”.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Współautor bloga z zakresu ochrony danych osobowych – www.odo.com.pl