Ochrona danych osobowych

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych;
 • reprezentację w kontrolach GIODO, postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi;
 • audyty z zakresu ochrony danych osobowych;
 • wsparcie przy rejestracji zbiorów danych oraz rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji;
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych obejmującej  politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie transgranicznego przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych;
 • outsourcing usług administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych;
 • doradztwo przy tworzeniu umów o zachowanie poufności i nieujawnianie informacji;
 • doradztwo przy zabezpieczeniu systemów informatycznych;
 • przygotowanie organizacji do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • prowadzenie oceny skutków przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • świadczenie usług przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego niemającego jednostek organizacyjnych na terytorium Unii Europejskiej.