Inne usługi

Prawo dostępu do informacji publicznej:

  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Prawo własności intelektualnej:

  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa autorskiego.
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prawo sportowe:

  • Doradztwo przy zawieraniu kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu.
  • Reprezentacja w sporach sądowych związanych z profesjonalnym uprawianiem sportu.

Prawo gospodarcze i handlowe:

  • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek, obsługa organów spółki, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Prawo karne:

  • Występowanie w sprawach karnych oraz karnoskarbowych jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.