Cyberbezpieczeństwo:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • projektowanie i wdrażanie dokumentacji z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności wymaganej przez przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560);
 • wsparcie w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa;
 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona sygnalistów:

 • dostosowanie organizacji do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 • przygotowanie procedur prewencji naruszeń (wykrywania i działań naprawczych);
 • wsparcie w tworzeniu kanałów poufnego zgłaszania naruszeń;
 • przygotowanie procedur postępowania z naruszeniami;
 • wsparcie we wdrażaniu środków ochrony sygnalistów;
 • przygotowanie procedur mierzenia, pomiaru, oceny i analizy wdrożonych środków;
 • przygotowanie akcji informacyjnych dla pracowników oraz budowanie świadomości pracowników;
 • szkolenia w zakresie zarządzania nieprawidłowościami;
 • wsparcie w obsłudze zgłoszonych nieprawidłowości;
 • pełnienie funkcji poufnego kanału zgłoszeń.