Publikacje:

 1. Administrowanie danymi osobowymi – IT w Administracji, marzec 2008 roku;
 2. Polska Norma(lność) – IT w Administracji, wrzesień 2008 roku;
 3. Prawne podstawy systemu Polskich Norm (PN). Wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych, www.centrum.jakości.pl, maj 2009;
 4. Umowa normalnie poufna – IT w Administracji, sierpień 2010 roku;
 5. Urzędowa polityka – IT w Administracji, listopad 2010 roku;
 6. Dane w dobie IT – IT w Administracji, czerwiec 2011 roku;
 7. Dane przetwarzane bezpiecznie – IT w Administracji, sierpień 2011 roku;
 8. Paragraf na Admina, IT Professional, listopad 2011;
 9. Raport naruszeń, IT w Administracji, marzec 2012;
 10. Obowiązek czy dobrowolność w ustanawianiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Aspekty prawne i praktyczne, Materiały IX Kongresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Katowice 2013;
 11. System IT a przetwarzanie danych osobowych, IT Professional, wrzesień 2014;
 12. Uwierzytelnianie biometryczne, IT Professional, październik 2014;
 13. Odpowiedzialność karna za naruszenie bezpieczeństwa informacji, Materiały X Kongresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Katowice 2014;
 14. Dane poza Europą, IT Professional, listopad 2014;
 15. Prawne podstawy szacowania ryzyka, IT Professional, grudzień 2014;
 16. Ryzyko prawne związane ze stosowaniem BYOD, IT Professional, luty 2015;
 17. Dane osobowe rozproszone geograficznie, IT Professional, marzec 2015;
 18. Standardowe klauzule umowne, IT Professional, kwiecień 2015;
 19. Standaryzacja bezpieczeństwa w chmurze, IT Professional, lipiec 2015;
 20. Normy ISO i polskie prawo, IT Professional, sierpień 2015;
 21. Tajemnica przedsiębiorstwa – przegląd orzecznictwa za lata 2012 – 2015, Materiały XI Kongresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Katowice 2015;
 22. Umowa wyznaczenia ABI, IT w Administracji, październik 2015;
 23. Sprawdzenia i sprawozdania w działalności Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Ekspert Ochrony Informacji, październik 2015;
 24. Tajemnica przedsiębiorstwa – przegląd orzecznictwa za lata 2012 – 2015, Ekspert Ochrony Informacji, listopad 2015;
 25. Informacje publiczna – pojęcie, przepisy, orzecznictwo, Ekspert Ochrony Informacji, grudzień 2015;
 26. Jakie dane przekazywać do centralnego repozytorium informacji publicznej, Przetwarzanie informacji w sektorze publicznym, styczeń 2016 roku;
 27. Informacje przetworzona – pojęcie, przepisy, orzecznictwo, Ekspert Ochrony Informacji, styczeń 2016;
 28. Analiza przepisów prawa w kontekście metadanych, IT Professional, kwiecień 2016;
 29. Przetwarzanie wizerunku w systemach informatycznych, IT Professional, maj 2016;
 30. Obowiązek prowadzenia BIP przez spółki, IT Professional, czerwiec 2016;
 31. Administracyjne kary pieniężne, Ekspert Ochrony Informacji, czerwiec 2016;
 32. Sposoby zarządzania poufnością haseł, ABI – Expert, listopad 2016;
 33. Przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę, IT Professional, listopad 2016
 34. Przetwarzanie danych a zakładowy fundusz socjalny, IT w Administracji, luty 2017;
 35. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie informacji, IT Professional, marzec 2017;
 36. RODO – nowe wymagania dla systemów informatycznych, IT Professional, marzec 2017;
 37. Zarządzanie ciągłością działania – zagadnienia prawo autorskie, IT Professional, marzec 2017;
 38. Dobre praktyki dotyczące informatycznych nośników danych, ABI – Expert, kwiecień – czerwiec 2017 roku;
 39. Czy z uodo wynika odpowiedzialność  ASI?, ABI – Expert, kwiecień – czerwiec 2017 roku;
 40. Pojęcie danych osobowych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C – 582/14 Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland, Palestra, 6/2017
 41. Ocena skutków dla monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO, IT Professional, wrzesień 2017;
 42. Cele przetwarzania danych, IT w Administracji, wrzesień 2017;
 43. Zabezpieczenie danych według RODO, ABI – Expert, lipiec – wrzesień 2017;
 44. Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych, IT w Administracji, październik 2017;
 45. Blockchain a RODO, IT Professional, listopad 2017;
 46. Blokowanie zapytań DNS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, IT Professional, listopad 2017;
 47. Rejestrowanie czynności przetwarzania, IT Professional, luty 2018;
 48. RODO – prawa i wyjątki, IT Professional, marzec 2018;
 49. Udostępnianie nagrań z posiedzeń rad, IT w Administracji, marzec 2018 roku;
 50. Polityka prywatności dla usługi IT zgodnie z RODO, IT Professional, maj 2018 roku;
 51. Podstawy prawne monitoringu wizyjnego, IT w Administracji, maj 2018 roku;
 52. Monitoring a RODO, ABI – Expert, kwiecień – czerwiec 2017;
 53. Dane trudne, osierocone i zanieczyszczone a rodo, IT Professional, czerwiec 2018 roku;
 54. Bezpieczeństwo danych po wdrożeniu RODO, IT Professional, wrzesień 2018 roku;
 55. Odpowiedzialność za naruszenie postanowień licencji na oprogramowanie, IT Professional, grudzień 2018 roku;
 56. Absurdy RODO w świecie IT, IT Professional, styczeń 2019 roku;
 57. Zasady zarządzania licencjami, IT Professional, luty 2019 roku;
 58. Monitoring w placówkach oświatowych, ABI – EXPERT, styczeń – marzec 2019;
 59. Zarządzanie incydentami IT zgodnie z prawem polskim, IT Professional, kwiecień 2019;
 60. Zarządzanie różnicą w procedurach IT, IT Professional, maj 2019;
 61. Zasoby ludzkie a cyberbezpieczeństwo, IT Professional, czerwiec 2019;
 62. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, IT Professional, lipiec – sierpień 2019;
 63. Członkowie organów spółek handlowych a upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, ABI – EXPERT, lipiec – wrzesień 2019;
 64. Umowa z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, IT Professional, czerwiec 2019;
 65. Ochrona danych osobowych w PKZP, Kadry i Płace w Administracji, 5/2019;
 66. Przekazywanie danych pomiędzy jednostkami, IT w Administracji, październik 2019;
 67. Dług technologiczny w przetwarzaniu danych osobowych, IT Professional, listopad 2019;
 68. Monitoring w placówkach oświatowych, TIK w Edukacji, październik 2019 roku;
 69. Dokumenty księgowe a wymogi rodo, Finanse Publiczne, listopad 2019 roku;
 70. Ocena skuteczności zabezpieczeń technicznych, IT Professional, grudzień 2019;
 71. Przetwarzanie danych osobowych w zfśs, Kadry i Płace w Administracji, listopad – grudzień 2019;
 72. Klasyfikacja zdarzenia jako incydentu i naruszenia ochrony danych, IT Professional, styczeń 2020;
 73. Gdy zgoda na przetwarzanie nie jest potrzebna, Kadry i Płace w Administracji, styczeń – luty 2020;
 74. Przepisy o korzystaniu z usług chmury w urzędzie, IT w Administracji, luty 2020;
 75. Ochrona danych osobowych – roczne sprawozdanie PUODO, IT Professional, marzec 2020;
 76. Struktura wewnętrzna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, IT Professional, marzec 2020;
 77. Struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych, IT Professional, kwiecień 2020;
 78. Pomieszczenia oraz warunki techniczne, IT Professional,  maj – czerwiec 2020;
 79. Bezpieczeństwo dokumentów papierowych,  Finanse Publiczne, lipiec – sierpień 2020;
 80. Bezpieczeństwo usług i sieci, IT Professional, lipiec – sierpień 2020;
 81. Praca zdalna a przepisy o cyberbezpieczeństwie, IT Professional, październik 2020;
 82. Pomieszczenia serwerowni – wymagania prawne, IT Professional, listopad 2020;
 83. Shadow IT a regulacje prawne, IT Professional, listopad 2020;
 84. Centrum operacyjne w projekcie zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, IT Professional, styczeń 2021;
 85. Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, IT Professional, styczeń 2021;
 86. SLA dla usług informatycznych, IT Professional, luty 2021;
 87. OLA dla usług informatycznych, IT Professional, marzec 2021;
 88. Monitoring systemów automatyki przemysłowej, IT Professional, maj 2021;
 89. Shadow IT jako ryzyko dla ochrony danych osobowych, ABIEXPERT, kwiecień – czerwiec 2021;
 90. Bezpieczeństwo informacji w systemach SCADA, IT Professional, lipiec – sierpień 2021;

Publikacje książkowe:

 1. Poradnik Administratora Bezpieczeństwa Informacji (współautor), Presscom, IT w Administracji, marzec 2009 roku;
 2. Ochrona własności intelektualnej w pigułce, luty 2010 – współautor;
 3. Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Presscom, kwiecień 2011 roku;
 4. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym (współautor), Presscom, IT w Administracji, grudzień 2011 roku;
 5. Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014, Presscom, IT Professional, październik 2015;
 6. Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Presscom, listopad 2016 roku;
 7. Wdrażanie regulaminu użytkownika systemu IT, Presscom, grudzień 2018 roku;
 8. Monitoring pracownika. Prawa i obowiązki pracodawcy, Presscom, październik 2018 roku;
 9. Dostosowanie monitoringu wizyjnego do wymagań RODO, Presscom, luty 2019 roku;
 10. Monitoring użytkowników systemów informatycznych, Presscom, luty 2020;
 11. Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT, Presscom, sierpień 2020;
 12. Budowanie procesów zarządzania zasobami IT, Presscom, grudzień 2020.